Dovoz až do domu

S námi šetříte čas, který můžete věnovat tomu co je opravdu důležité.

Přímo od výrobce

Díky tomu se můžete spolehnout na nejlepší poměr kvality a ceny.

Prvotřídní kvalita

Dodáváme zejména zboží od certifikovaných výrobců.

Ověřená firma

Certifikát zajišťuje pravdivé a aktuální kontaktní firemní údaje.

Bitová mapa1 mods mods spolehliva firma 2023 125

 

 

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Jakost paliv je dána katalogy producentů paliv. 

 

1. Jakostní vady zjevné
Má-li kupující zato, že dodané palivo vizuálně neodpovídá parametrům uváděným výrobcem (obsah prachu, nadsítného či podsítného, hlušiny), bezodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady, nejdéle však do 7 dnů od převzetí dodávky, toto nechá odděleně uskladněno a vyčká vyjádření dodavatele, který navrhne řešení nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace.


2. Jakostní vady skryté
Má-li kupující zato, že dodané palivo obsahuje vysoký obsah popela, má nízkou výhřevnost či má jinou skrytou vadu, kterou nemohl objektivně vizuálně zjistit při převzetí dodávky, oznámí zjištěnou vadu a umožní pracovníkovi dodavatele provést odběr kontrolního vzorku reklamovaného paliva. Tento vzorek dodavatel postoupí akreditované laboratoři pevných paliv a po obdržení výsledků provedených analýz prokazatelným způsobem vyrozumí kupujícího o konečném řešení reklamace. Je-li reklamace oprávněná, tzn. že některý z jakostních parametrů paliva nebyl dodržen, hradí náklady účtované laboratoří v plné výši prodávající, v opačném případě, tedy byly-li všechny parametry v souladu s katalogem producenta, hradí pak veškeré náklady na reklamační řízení kupující.
Reklamovat palivo na vady skryté lze maximálně do 60 dnů ode dne dodání.

 


3. Váhové reklamace
Má-li kupující pochybnosti o správnosti vážení dodávky či nemá-li důvěru v dodanou hmotnost paliva, jež je uvedena na dodacím listu, ihned před vyprázdněním uvědomí o této skutečnosti vedoucího příslušného skladu a zajistí si kontrolní vážení v nejbližším okolí. Za již složené zboží nelze reklamaci váhového úbytku uznat.


4. Reklamační řízení
Jakoukoli reklamaci je třeba uplatnit v řádném termín a prokazatelným způsobem, tzn. osobním předáním písemné reklamace na dodávajícím skladě, mailem, poštou. Nejlépe pak vyplněným a podepsaným „Protokolem o vadách“, který je k dispozici na každém našem skladě nebo je ke stažení na našich stránkách. V protokolu uvede co nejpřesnější a nejúplnější popis zjištěné závady, přiloží případně fotodokumentaci a navrhne termín možné kontrolní přejímky. V případě nutnosti odběru vzorku pro laboratorní zkoušení umožní dodavateli přístup k reklamovanému zboží.
Váhové reklamace vyřizuje prodávající ihned, u zjevných jakostních vad navrhne řešení do 7 dnů a u skrytých do 21 dnů resp. do 7 dnů po obdržení laboratorních výsledků z laboratoře.

 

5. Přijímání reklamací
Osobně u vedoucích skladů: v pracovní dny od 7.30 do 14.30
Mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poštou nebo telefonicky: viz kontakty na: www.coxys.cz


- Protokol o vadách

verze pro tisk (PDF)

verze pro vyplnění (DOCX)